تازه ها
اطلاعیه شماره 1 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

به استناد آیین نامه و شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده اختراع های سطح 2 از میان اختراع های سطح 3 که صاحبان آنها موفق به تاسیس شرکت نوپا در زمینه اختراع مورد نظر شده و بیشترین امتیاز را از جدول زیر کسب نمایند، داوری و برگزیده می شوند:

معیارهای شناسایی اختراع های سطح 2:

ردیف

معیار

1

تهیه و تدوین طرح کسب و کار و نسخه تجاری سازی اختراع

2

تکمیل طرح اختراع (بهینه سازی یا نمونه سازی نیمه صنعتی)

3

کسب مجوزها، تاییدیه ها و استانداردهای مربوط به طرح

 

  • اختراع های ثبت شده در مراجع معتبر بین المللی (با تشخیص بنیاد)، به عنوان اختراع سطح 2 شناخته می شوند.

 

از این رو صاحبان اختراع های سطح 3 که حائز شرایط فوق می باشند، می توانند مدارک و مستندات ذیل را جهت بررسی در کمیته های تخصصی به بنیاد نخبگان استان خوزستان ارائه دهند:

1- برنامه کسب و کار طرح

2- مستندات نسخه بهینه یا نمونه نیمه صنعتی طرح

3- مجوزها، تاییدیه ها و استانداردهای مربوطه به طرح